Standardne gume SKS-1

Izdržljive pneumatske gume sa zaštitom od napuknuća i oštećenja s bočne strane gume. Standardne gume SKS-1 su dizajnirane za višenamjensku primjenu.

Gume za teške zadatke SKS-2

Dugotrajne gume za obavljanje veoma teških radnih zadataka. Ove gume imaju relativno duboku šaru i oblik šare uzrokuje istiskivanje blata ispod točka.

Gume za iznimno teške zadatke

Veper SKS-3 je guma koja se koristi za obavljanje iznimno teških radnih zadataka. Produbljena šara gume omogućava radove tokom betoniranju, asfaltiranju, rušenju, te na bilo kojoj podlozi s ostacima gradnje i rušenja.

Gume za iznimno teške zadatke

Duboka šara ove gume povećava njenu izdržljivost i dugotrajnost. SKS-4 posjeduje dodatna pojačanja na bočnoj strani za zaštitu od oštećenja.